Creditwest Factoring

İŞİNİZİ GELİŞTİRİR
Haberler ve Duyurular
Güncel haber ve duyurular

12/5/2016
Creditwest "Şirket/Tahvil İhraç Rating Notu" - 12 Mayıs 2016

JCR Eurasia Rating, şirketimizi ve ''Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımları'' derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü 'AA (Trk) / Stabil', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ve görünümlerini 'BBB- / Stabil' olarak teyit etmiş olup,  Uzun Vadeli İhraç Notunu AA (Trk), Kısa Vadeli İhraç Notunu ise A-1+(Trk) olarak belirlemiştir.tıklayınız

14/4/2016
Hak Kullanım İşlemleri

Şirketimiz.'nin 12/04/2016 tarihinde başlayan brüt % 29,45 net % 25,03 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 14/04/2016 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

2/5/2016
Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır

Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır tıklayınız

7/3/2016

Genel kurul İlanı tıklayınız.

8/4/2016
Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

Vizyon, Misyon ve Değerler

Misyonu

Gerek  yurtiçi gerek ihracat faktoring müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en verimli şekilde karşılayarak azami müşteri memnuniyeti sağlamak; müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve diğer bütün menfaat sahipleri için sürekli değer yaratarak Türkiye'de faktoring işleminin uygulanmasına yenilikçi bir anlayışla öncülük etmek ve Türkiye’nin ilk üç faktoring kuruluşu arasında yer almaktır.

Vizyonu

Müşterisi ve çalışanıyla birlikte en yüksek katma değeri yaratan saygın, güvenilir bir faktoring  kuruluşu olmaktır. 

Etik Kurallar

Etik kurallar için Tıklayınız.

Şirket Değerleri

Ahlaki ve mesleki kurallara bağlılık.

Müşteri memnuniyetini sağlamak

Nitelikli bilgi üretmek, bilgiye dayalı stratejiler oluşturmak ve değer yaratmak.

Bilgi ve yaratıcılığa dayalı hizmet

Hızlı ve etkin karar alma ve uygulama

Karşılıklı güvene dayalı açık iletişim

Ürün ve hizmet geliştirmede yenilikçi olmak.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve faaliyetlere uygulamak.

Paydaşlara yaratılan değeri artırmak

Sahip olduğu müşteri bilgisini korumak

Bu değerlere bağlı, başarıya odaklanmış, takım ruhuna sahip çalışanlar.