Creditwest Factoring

İŞİNİZİ GELİŞTİRİR
Haberler ve Duyurular
Güncel haber ve duyurular

12/5/2016
Creditwest "Şirket/Tahvil İhraç Rating Notu" - 12 Mayıs 2016

JCR Eurasia Rating, şirketimizi ve ''Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımları'' derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü 'AA (Trk) / Stabil', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ve görünümlerini 'BBB- / Stabil' olarak teyit etmiş olup,  Uzun Vadeli İhraç Notunu AA (Trk), Kısa Vadeli İhraç Notunu ise A-1+(Trk) olarak belirlemiştir.tıklayınız

14/4/2016
Hak Kullanım İşlemleri

Şirketimiz.'nin 12/04/2016 tarihinde başlayan brüt % 29,45 net % 25,03 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 14/04/2016 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

2/5/2016
Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır

Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır tıklayınız

7/3/2016

Genel kurul İlanı tıklayınız.

8/4/2016
Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

 

Şirketler satışlarını vadeli yaparak iç ve dış pazarda rekabet güçleri artmaktadır,
Vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktoring işlemiyle nakde dönüştüren işletmeler, kendilerine sürekli ev kesintisiz bir nakit akışı sağlarlar. Böylece hammadde alımlarında önemli oranlarda iskontodan faydalanabilirler.
Satıcı malını satarken alıcının belirleyeceği vadeye imkan tanıyacağı için pazarlık etme gücü artar.
Faktoring işlemini yapan firmada alacaklar ve ticari borçlar azalır; işletmenin sermayesi artar. Böylece bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi artar.
İşletmeler dış kaynak yerine kendi alacakları karşılığında finansman sağlarlar.
Alacak ve tahsilat yönetimi konularını faktoring şirketine devreden işletmeler kendi şirket konuları için gerekli olan üretim, pazarlama vb. gibi faaliyetlere zaman ayırabilirler.
İşletmeler istedikleri anda kaynak olarak kullanabilecekleri bu esnek finansman sayesinde fon akışlarını önceden planlama imkanı bulurlar.
Periyodik olarak yapılan borçlu istihbaratı ile firmaların, alıcıları hakkında güncel bilgi almaları sağlanır.