Creditwest Factoring

İŞİNİZİ GELİŞTİRİR
Haberler ve Duyurular
Güncel haber ve duyurular

12/5/2016
Creditwest "Şirket/Tahvil İhraç Rating Notu" - 12 Mayıs 2016

JCR Eurasia Rating, şirketimizi ve ''Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımları'' derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü 'AA (Trk) / Stabil', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ve görünümlerini 'BBB- / Stabil' olarak teyit etmiş olup,  Uzun Vadeli İhraç Notunu AA (Trk), Kısa Vadeli İhraç Notunu ise A-1+(Trk) olarak belirlemiştir.tıklayınız

14/4/2016
Hak Kullanım İşlemleri

Şirketimiz.'nin 12/04/2016 tarihinde başlayan brüt % 29,45 net % 25,03 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 14/04/2016 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

2/5/2016
Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır

Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır tıklayınız

7/3/2016

Genel kurul İlanı tıklayınız.

8/4/2016
Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

GARANTİLİ FAKTORİNG

Garantili Faktoring, temlik edilen alacakların ödenmeme riskinin Faktoring şirketi tarafından üstlenilmesidir.Böylece, alacaklarını faktoring şirketine temlik eden müşteri mal veya hizmet sattığı kuruluşların borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesi karşısında kendini korumuş olur.

Garantili Faktoring yurtiçi ve yurtdışı pazardaki (tam ve eksiksiz mal ve hizmet taahhüdü yerine getirilmiş) satışlarınızdan doğmuş alacaklarınızın gayri kabulü rücu(geri dönülemez) temliği (devri) esasına dayanan ve finansman yanında alacak garantisi sağlayan bir finansal enstrümandır.

Ulusal pazarlarda yaptığınız satışlarla ilgili sektörünüz , piyasa koşulları veya ürettiğiniz mal ve hizmet gereği alacak riskinizde yoğunlaşma yaşıyorsanız ve/veya  genel olarak riskli sektörde faaliyet gösteriyor bunun yanında hızlı büyümek ve önünüze çıkan fırsatları kaçırmak istemiyorsanız gelin sizi Garantili Faktoring ürünümüz ile tanıştıralım.

Siz büyümeye odaklanın biz sizi koruyalım.