Creditwest Factoring

İŞİNİZİ GELİŞTİRİR
Haberler ve Duyurular
Güncel haber ve duyurular

12/5/2016
Creditwest "Şirket/Tahvil İhraç Rating Notu" - 12 Mayıs 2016

JCR Eurasia Rating, şirketimizi ve ''Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımları'' derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü 'AA (Trk) / Stabil', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ve görünümlerini 'BBB- / Stabil' olarak teyit etmiş olup,  Uzun Vadeli İhraç Notunu AA (Trk), Kısa Vadeli İhraç Notunu ise A-1+(Trk) olarak belirlemiştir.tıklayınız

14/4/2016
Hak Kullanım İşlemleri

Şirketimiz.'nin 12/04/2016 tarihinde başlayan brüt % 29,45 net % 25,03 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 14/04/2016 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

2/5/2016
Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır

Borclanma Aracı İhraç talebimiz SPK tarafından onaylanmıstır tıklayınız

7/3/2016

Genel kurul İlanı tıklayınız.

8/4/2016
Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

Creditwest Faktoring '2015' in En iyi İşyeri seçildi

 

Şirketimizin 260.000.000-TL tutarlı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.tıklayınız.

 

Şirketimiz tarafından yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere nominal 150 milyon TL tutarında tahvil ve/veya bono ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Şirketimizin 50.000.000-TL tutarlı ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.tıklayınız.

 

Şirketimizin 22-23 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 100.000.000-TL tahvil halka arzına ilişkin dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Şirketimizin 07 – 08 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 50.000.000-TL tahvil halka arzına ilişkin dökümanlara ulaşmak için tıklayınız

 

Şirketimizin 26 – 27 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirdiği 50.000.000-TL tahvil halka arzına ilişkin dökümanlara ulaşmak için tıklayınız

 

Şirketimizin 29 – 30 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiği 50.000.000-TL tahvil halka arzına ilişkin dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Şirketimizin 03 – 04 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiği 50.000.000-TL tahvil halka arzına ilişkin dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.